Mae Iechyd Galwedigaethol Caer yn ddarparwr profiadol o wasanaethau iechyd galwedigaethol, isod mae rhestr o rai o’n gwasanaethau:

Absenoldeb iechyd hirdymor
Absenoldeb salwch tymor byr
Adolygiadau pensiwn
Archwiliadau’r gweithle
Arolygu iechyd
Asesiadau awdiometreg
Asesiadau cyfarpar sgrin arddangos
Asesiadau cyhyrsgerbydol
Asesiadau dychwelyd i’r gwaith
Asesiadau ergonomig
Asesiadau gyrwyr galwedigaethol
Asesiadau gyrwyr ymateb i argyfwng
Asesiadau “HAVS” (Haenau 1-4)
Asesiadau risg beichiogrwydd
Asesiadau trinwyr bwyd
Asesiadau’r gweithle
Cyfeiriadau rheolwyr
Ffisiotherapi
Gwasanaethau brechiadau teithio
Gwasanaeth brysbennu
Gwasanaethau cwnsela
Gwasanaethau diogelwch tân
Gwasanaethau iechyd teithio
Gwasanaethau labordy
Gwasanaethau meddyginiaethau
Gwasanaethau rheoli straen
Gweithio ar uchder
Gwyliadwriaeth y croen

Hybu iechyd
Monitro amgylcheddol
Profion cyffuriau ac alcohol
Profion ECG
Profion ffitrwydd
Profion golwg
Profion golwg lliw
Profion meddygol asbestos
Profion meddygol cerbydau gwasanaeth cyhoeddus
Profion meddygol cerbydau nwyddau mawr
Profion meddygol cerbydau nwyddau trwm
Profion meddygol dechreuwyr newydd
Profion meddygol dringwyr mastiau
Profion meddygol gweithredwyr peirannau trwm/peirannau
Profion meddygol gweithredwyr wagenni fforch godi
Profion meddygol i swyddogion gweithredol
Profion meddygol lleoedd cyfyng
Profion meddygol offer anadlu
Profion meddygol plwm
Rhaglenni brechu’r gweithle
Rheoli absenoldeb salwch
Sbirometreg
Sgrinio ffordd o fyw
Sgrinio gweithwyr nos
Sgrinio’n dilyn cynnig swydd
Ymddeoliaday ar sail afiechyd
Ymgynghori dros y ffôn

Ein nod yw sicrhau ein bod yn cefnogi anghenion y cyflogwr a’i gweithiwr.