dr-huw-daviesRoedd cyn-berchennog a chyfarwyddwr Iechyd Caer, y diweddar Dr Huw Davies, yn Gymro i’r carn.

Ac yntau’n ffisegydd iechyd galwedigaethol adnabyddus ac uchel ei barch, gweithiodd Dr Davies i Fwrdd Glo Prydain yn nyddiau cynnar ei yrfa cyn dod yn ffisegydd hunangyflogedig ym 1986.

Ei freuddwyd oedd cynnal ei fusnes teuluol ei hun, gan weithio yn ei ardal leol i gefnogi busnesau lleol, ac yn 2002 cofrestrodd Gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol Caerffili.

Ailfrandiwyd y cwmni yn 2008 fel Gwasanaethau Iechyd Caer, yn fuan ar ôl symud i eiddo a adeiladwyd yn bwrpasol ym Mharc Busnes Caerffili. Gyda Dr Davies yn dal i fod wrth y llyw, aeth y cwmni o nerth i nerth. Erbyn hyn mae Gwasanaethau Iechyd Caer yn cyflogi dros 25 o staff, gan sefydlu ei hun yn ddarparwr allweddol gwasanaethau iechyd galwedigaethol i gwmnïau ar hyd a lled Cymru a’r DU.

Dim ond trwy waith caled, ymrwymiad ac ymroddiad y dyn hwn y llwyddodd Gwasanaethau Iechyd Caer a does dim amheuaeth y bydd llwyddiant Gwasanaethau Iechyd Caer yn y dyfodol yn talu teyrnged falch a pharhaol i Dr Huw Davies.