Croeso i Wasanaethau Iechyd Caer , “Arbenigwyr mewn iechyd y gweithle”.

Mae Gwasanaethau Iechyd Caer yn ddarparwr proffesiynol, gwybodus ac yn gyfeillgar o wasanaethau cyflenwol i weithleoedd a busnesau ar draws Cymru, gyda chlinigau yng Nghaerdydd, Caerffili, Casnewydd, Abertawe, Caerfyrddin, Powys, Bangor a’r Wyddgrug, rydym yn darparwr Cymru gyfan a’i gymeradwyo ar y fframwaith NPS.

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad ym maes Iechyd Galwedigaethol, yr ydym yn ymrwymedig i iechyd a lles gweithwyr, rydym yn cynnig gwasanaeth cyson, dibynadwy a phroffesiynol, a gyflwynir gan cymwysedig Weithwyr Proffesiynol Iechyd Galwedigaethol.

Rydym yn cymryd safiad rhagweithiol wrth gefnogi cyflogwyr i addysgu a chefnogi eu gweithle pan ddaw i iechyd a lles yn y gweithle.